S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3ALLETT Classic 17LVážení zákazníci, pre tích, ktorí by  hceli na údrbu svojej záhrady používať vretenovú kosačku ale... arr3Jesenné obdobieJeseň je už v plnom prúde aj keď babie leto sa rozbieha len pomaly. Všetkým majiteľom záhrad... arr3Plná špecifikácia pre Allett RM34Plná špecifikácia pre kosačku Allett RM34 pridaná s možnosťou stiahnutia na RM34 Spec.... arr3Vretenové kosačky Allett na Manchester united. Fotbalový klub Manchester United používa na údržbu legendárnych ihrískvretenové kosačky... arr3ZahradkarDňa 06.03.2013 sme odpovedali čitateľom Zahradkára prostredníctvom Online diskusie na otázky o... arr3FacebookVytvorený profil anglický trávnik na ...

KONTAKTY

Ing. Martin Dvořák
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
tel: +421 910 948 242
napíšte nám
facebook.com/Anglickytravnik

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 2 490,00 EUR
skladom
naša cena 2 690,00 EUR
skladom
naša cena 1 749,00 EUR
skladom

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 44% Ide to 29% Nie príliš 12% Vôbec 14%

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky E-Shop-u www.anglickytravnik.sk

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.12.2012. (Ďalej iba
"VOP")

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Ing. Martin Dvorák 
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
IČO: 37834924
DIČ: 1020141177
IČ DPH: SK1020141177

Kontaktné údaje:

Mobil. 0910 948 242
e-mail: info@anglickytravnik.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 294746434/1100 Tatrabanka, a.s.

(Ďalej iba
"dodávateľ")

2. Povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho

 

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Dodá tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá
  kupujúcemu všetky potrebné doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. Faktúru (ktorá slúži zároveň aj ako dodací a záručný list), návod na použitie v slovenskom jazyku.
 • Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné
  balenie tovaru a jeho poistenie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou. Za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade
  vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie.

 

 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad, alebo poškodenia
  zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny vrátane DPH.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.


3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných
  elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu,
  vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodnýmspôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

4. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť "stornovať"bezplatne najneskôr do 10:00 hodiny v deň objednania, ak je objednaný
tovar  v ranných/doobedňajších  hodinách, prípadne do 10:00 hodiny nasledujúceho dňa po uskutočnení objednávky ak je tovar objednaný
v popoludňajších hodinách, a to e-mailom na adrese info@anlickytravnik.sk alebo telefonicky na O910 948242. Zákazník uvedie číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude vrátený späť, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške prepravného spojené s prepravou tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš hore uvedený bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.


5. Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar zasielame kuriérom na Vami uvedenú adresu. Z dôvodu zastihnutia Vás žiadame o vyplnenie správnej adresy a správneho
telefonického kontaktu potrebného pre doručenie zásielky.

Tovar nezasielame na dobierku. Tovar je možné uhradiť pomocou platby kartou alebo na základe zálohovej faktúry vkladom na účet alebo bezhotovostným prevodom. Pri vklade na účet hradí poplatky s tým spojené vkladajúci.

V prípade ak tovar obsahuje poznámku doprava zdarma, je doprava tovaru k zakazníkovy v rámci SR zdarma. V prípade neprevzatia zásielky zaslanej zdarma postupujeme ako pri neprevzatí zásielky (stornovanie už zaslaného tovaru).

Cena za dodanie tovaru sa pripočítava k cene tovaru, ktorú je kupujúci povinný uhradiť podľa dohodnutých podmienok.

Ak sa už Vami objednaný tovar nenachádza na sklade, bude Vám oznámená jeho možná dodacia lehota, prípadne ponúknutá primeraná náhrada, alebo máte právo objednaný tovar bezplatne stornovať.


Cena za doručenie tovaru:

 

 • osobný odber na adrese :
  • Majerská ulica, Pata, 925  53   zdarrma 0 EUR
  • Na piesku 11, 821 05 BRatislava  zdarma 0 EUR
 • Zaslanie kuriérom podľa platného cenníka Remax.
  • celá SR  0-5 kg         6,55 EUR s DPH
  • celá SR  5,1-10 kg    7,50 EUR s DPH
  • celá SR 10,1-20 kg   9,10 EUR s DPH
  • celá SR 20,1-40 kg   11,20 EUR s DPH
  • celá SR 40,1-50 kg   14,04 EUR s DPH
  • celá SR 50,1-60kg    14,69 EUR s DPH


Objednanýtovar ktorý je skladom Vám bude doručený do 48 hodín najneskôr do 3 pracovných dní (u vybraných produktov je doba dodania uvedená pri tovare v E-shope). O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

PLATBU VOPRED - môžete uskutočniť prevodom na náš účet 2947464341/1100 Tatrabanka, a.s. iba na základe zálohovej faktúry,
ktorú Vám pošleme e-mailom na Vami uvedený e-mail alebo prostrednictvom platobnej karty cez Tatrabanka Card Pay. Pri uhrade zalohovej faktury nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo zaslanej faktúry. Bez udania správneho VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar okamžite odoslaný.


6. Cena

 

 • všetky ceny produktov v našom e-shope www.anglickytravnik.sk sú zmluvné, sú uvedené v Euro s DPH a sú konečné. prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, pri výraznom náraste inflácie alebo pri
  výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.


7. Reklamácia a záruka

 

 • prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. Faktúru ako daňový
  doklad, prípadne záručný a dodací list (súčasť faktúry). Záručná doba pri výrobkoch je štandardne 24 mesiacov. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad, je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa
  internetového obchodu www.anglickytravnik.sk.
 • prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou
  materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, bežným opotrebením, živelnými pohromami (vodou, ohňom, ...) a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a
  neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 • záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním. Čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.
 • odstrániteľné závady budú opravené, v prípade neodstrániteľných vád bude tovar vymenený alebo vrátená hodnota tovaru bez poštovného.
 • Pri reklamácii sa zákazník preukáže : kopiou dokladu o zakúpení tovaru, popisom závady, kompletným výrobkom. Zákazník dodá reklamovaný výrobok na vlastné náklady zaslaním alebo osobne.


8. Vrátenie, výmena tovaru

Zakúpený tovar nie je možné vrátiť. Tovar je možné zákazníkovy vymeniť pokiaľ je reklamácia z dôvodu materiálových alebo iných vád vzniknutých pri výrobe produktu, ktoré znemožňujú zariadenie používať bežným spôsobom. Zákazník pri vrátení tovaru vráti aj všetky doklady nadobudnuté pri kúpe tovaru – faktúra, dodací list, záručný list, návod na použitie a všetko dodané príslušenstvo (kôš na pokosenú trávu, priložené náradie, kolieska, ...)


9. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ďalej sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi e-shopu svoje obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa,
ktorá nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu a ani inak poskytovaná tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

V e-shope www.anglickytravnik.sk nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.


Zrušenie registrácie.

Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@anglickytravnik.sk. Kupujúci bude informovaný e-mailom o zrušení registrácie.


Aktualizácia osobných údajov.

Registrovaný kupujúci môže uskutočniť aktualizáciu osobných údajov priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.Využívaním internetového obchodu www.anglickytravnik.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca
od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi. Internetový obchod www.anglickytravnik.sk si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné údaje pred zneužitím.


Newsletter

Každý zaregistrovaný zákazník e-shopu www.anglickytravnik.sk súhlasí so zasielaním reklamného newsletteru (reklamného e-mailu). Automatické zasielanie je bezplatné a informuje a zmenách a www.anlgickytravnik.sk alebo o možných výhodách nákupu cez www.anglickytravnik.sk . Reklamný e-mail môže informovať o prácach odporúčaných pre zkvalitnenie Výšho trávneho porastu.


10. Záverečné ustanovenia

 

  • odoslaním elektronickej  objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení  platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky  platnú cenu objednaného tovaru (spolu s poštovným) uvedenú v internetovom
   obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak
  • odoslanou objednávkou (návrhom  kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný
   tovar (pozri platobné podmienky) a tovar pri doručení prevziať. Dodávateľ  si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP
  • Bez udelenia súhlasu majiteľa a  internetového obchodu www.anglickytravnik.sk a spoločnosti  Allett nemáte oprávnenie kopírovať motívy, texty, fotografie, video, alebo  používať iný obsah tejto www stránky pre akékoľvek účely.

     

NmU4ZjgxN